logo The Sapphire Residence

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ tính cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng là ưu tiên cao nhất của thesapphireresidence. Là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến Thiết kế web, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ và bảo mật tính riêng tư và an toàn thông tin của bạn.

Dù bạn là khách hàng cũ hay mới, chúng tôi đều đối xử như nhau trong việc bảo mật ở mức cao nhất các dữ liệu và thông tin mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ một số hạn chế các thông tin bạn cung cấp trên website này để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ website của thesapphireresidence

Chúng tôi không cung cấp thông tin bạn đã cung cấp cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại, trừ khi được phép của bạn.